Kurzovné zájmových kroužků na ZŠ

Ceny kurzovného se liší dle nájmů na Základních školách

a počtu tréninků a úrovně dané skupiny


KURZOVNÉ NA SEZÓNU 2018/2019

ZŠ Ohradní - Cena za II. pololetí, 12 lekcí, 60 minut

náš hlavní partner, cena za pronájem je zohledněna v kurzovném

Kurzovné na I. pololetí je nutné uhradit do 31. 10. 2018  převodem na účet

Kurzovné na II. pololetí je nutné uhradit do 28. 2. 2019 převodem na účet 


890 Kč

ZŠ Jižní - Cena za II. pololetí, 12 lekcí, 60 minut

cena za pronájem je zohledněna v kurzovném


Kurzovné na I. pololetí je nutné uhradit do 31. 10. 2018 převodem na účet

Kurzovné na II. pololetí je nutné uhradit do 28. 2. 2019 převodem na účet

 

1890 Kč

ZŠ Písnická - Cena za II. pololetí, 12 lekcí, 60 minut

cena za pronájem je zohledněna v kurzovném

Kurzovné na I. pololetí je nutné uhradit do 31. 10. 2018 převodem na účet

Kurzovné na II. pololetí je nutné uhradit do 28. 2. 2019 převodem na účet 


1890 Kč

ZŠ Beehive - 12 lekcí, 60 minut

Informace na BEEHIVE.CZ


0 Kč

ZŠ Curie - Cena za II. pololetí, 12 lekcí, 60 minut

cena za pronájem je zohledněna v kurzovném


Kurzovné na I. pololetí je nutné uhradit do 31. 10. 2018 převodem na účet

Kurzovné na II. pololetí je nutné uhradit do 28. 2. 2019 převodem na účet 


1890 Kč

Platba zájmových kroužků 

Číslo účtu a informace k platbě najdete zde:

Bankovní spojení:

000000-2601266006/2010

VS: rodné číslo mažoretky bez lomítka
text příkazu: jméno mažoretky, skupina, účel platby
Příklady: Nováková, FIALKY, I. pololetí 2018_2019


Soutěžní skupiny platby

Soutěžní rok 2018/2019


Soutěžní skupiny Kadetky, Juniorky, Seniorky

Lekce má 120 minut

Trénink 3x týdně, celkem 6 hodin v týdnu

Soutěžní skupiny se platí 3x do roka:

září-prosinec, splatnost do 15. 10. 2018

leden-březen, splatnost do 20. 2. 2019

duben-červen, splatnost do 16. 5. 2019

3400 Kč/ 120 Kč Lekce


Registrační poplatky

Každý člen SympA z.s. platí registrační poplatek za pronájem prostor a registraci v zapsaném spolku

Platba je 2x ročně na účet

I. pololetí, splatnost do 15. 12. 2018

II. pololetí, splatnost do 28. 2. 2019 

1200 Kč

Soutěžní skupina Rodiče, PLATBA POUZE REGISTRAČNÍHO POPLATKU

Lekce má 120 minut

Trénink 1x týdně, úterý

Soutěžní skupina rodiče platí pouze Registrační poplatek do spolku SympA z.s. a to 2x do roka


1200 Kč

Číslo účtu a informace k platbě najdete zde: 

Bankovní spojení:

Bankovní spojení: 000000-2601266006/2010

VS: rodné číslo mažoretky bez lomítka

text příkazu: jméno mažoretky, skupina, účel platby

Příklady: Nováková, Kadetky, soustředění březen nebo Nováková, Kadetky, Registrační poplatek 2017 I.pololetí