Víkendové soustředění
PROSINEC 2022

Místo:

TJ VIKTORIA VESTEC

Taneční sálek, VESTEC

Termín dle skupin:

Děti

sobota 3. 12. 2022

9:00 - 12:30 hodin

Kontakty na odpovědnou trenérku:

Petra Macůrková tel. číslo +420 776 022 738, petramacurkova@seznam.cz


Kadetky (Vestec a ZŠ Písnická)

neděle 4. 12. 2022
9:00 - 13:00 hodin

Odpovědná trenérka: Soňa Stibingerová a Karolína Hamplová

Kontakty na odpovědnou trenérku:

Soňa Stibingerová, tel. číslo +420 605 243 191, s.stibingerova@seznam.cz

Karolína Hamplová tel. číslo +420 730 823 878, karcahamplova@gmail.comJuniorky

neděle 4. 12. 2022
13:30 - 17:30 hodin

Odpovědná trenérka: Soňa Stibingerová

Kontakty na odpovědnou trenérku:

Soňa Stibingerová, tel. číslo +420 605 243 191, s.stibingerova@seznam.cz


Seniorky

sobota 3. 12. 2022
12:00 - 18:00

Odpovědná trenérka: Tereza Bartáková a Emma Hegerová

Kontakty na odpovědnou trenérku:

Tereza Bartáková, tel. číslo +420 732 811 678, terinka.bartakova@gmail.com

Emma Hegerová, +420 604 457 190, emma.hegerova@gmail.com

 
Informace k platbě:
Číslo účtu pro platbu soustředění
Č.Ú: 385251379/0800

Text: Jméno a příjmení mažoretky, skupina, PROSINEC
Variabilní symbol: Rodné číslo mažoretky
Prosíme rodiče, aby dodržovali text a var. symbol, vše je nutné pro párování
Vzor: Petra Veselá, Kadetky, PROSINEC

 

Platba za soustředění je 400,- Kč.

Splatnost je převodem na účet do 7. 12. 2022

Na co nezapomenout:

Oblečení na trénink

Hůlku, pomy (pokud mažoretka má)

Lahvičku s pitím

Svačinku

Těšíme se na Vás!