ZŠ Curie

Na této základní škole mohou dívky navštěvovat jeden ze zájmových kroužků mažoretek.

Každá z lekcí nesoutěžních skupin má 60 minut. V průběhu lekcí se dívky učí každé pololetí novou choreografii. Náročnost choreografie záleží vždy na pokročilosti skupiny.

Každé pololetí je pro nesoutěžní skupinky určeno 12 lekcí.

Tyto lekce jsou rovnoměrně rozepsány do rozvrhů na celé pololetí.

Pokud je nutné některou z lekcí zrušit, je vždy nahrazena následující týden. Termíny lekcí se tedy posouvají vždy o týden dál. Nikdy se tedy nestane, že by skupinka měla o hodinu méně či více.

Termíny tréninků jsou vždy po zrušení aktualizovány a vypsány s náhradní hodinou rovnou do online rozpisu.

Adresa:
nám. Curieových 2/886, 110 00 Staré Město

Telefon:
+420 721 768 911

Informace k přijetí:

Web: